Utgivningsplan 2017-2018

Utgivningsplan

FÖRETAGSANNONSERING

Det finns många olika sätt att medverka i vår tidning, som utkommer runt den 25:e varje månad.
Ta kontakt med någon av våra försäljare på telefon 0382-671 97 för mer information.

2017

UTGIVNING

MATERIALSTOP

NR 1

4 mars

17 feb

NR 2

1 april

17 mars

NR 3

29 april

14 april

NR 4

27 maj

12 maj

NR 5

24 juni

9 juni

NR 6

26 aug

11 aug

NR 7

23 sept

8 sept

NR 8

21 okt

6 okt

NR 9

18 nov

3 nov

NR 10

16 dec

1 dec

Utgivningsplan 2018

2018

UTGIVNING

MATERIALSTOP

NR 1

3 mars

16 feb

NR 2

30 mars

16 mars

NR 3

28 april

13 april

NR 4

26 maj

11 maj

NR 5

23 juni

8 juni

NR 6

25 aug

10 aug

NR 7

22 sept

7 sept

NR 8

20 okt

5 okt

NR 9

17 nov

2 nov

NR 10

15 dec

30 nov