Fursten av Pontecorvo blev kungen av Sverige!

På torget i Pontecorvo samlas det som vi skulle kalla EPA-ungdomar i Sverige. Mopedbilar blandas med vespor och ungdomarna samtalar och tittar på fordonen. På den sömniga baren invid serveras vi starkt kaffe med tilltugg. Vi befinner oss på historisk mark. 
Här stred de allierade mot Tyskland under andra världskriget och staden har många monument från striderna. Speciellt kanadensiska soldater hyllas för insatser med flaggor och minnesmärken. 
Pontecorvo är även känt för svenska historiker. Vi kanske inte hade haft dagens kung om det inte var för denna ganska obetydliga stad söder om Rom i Italien.

Napoleon hjälpe till
När Sveriges kung Karl XIII dog 1818 hade han inga egna överlevande barn och därmed ingen arvtagare till tronen. Saken löstes med hjälp av Napoleon och en av hans mest betrodda militärer Jean-Baptiste Bernadotte, självaste fursten av den lilla staden Pontecorvo i Italien. Jean-Baptiste valdes 1810 till kronprins av Sverige och när den gamle kungen dog blev han kung av Sverige.

Jean-Baptiste Bernadotte var en framstående fransk marskalk som tjänade lojalt under Napoleon Bonaparte. Han blev 1818 vald till kung över Sverige. Foto: Wikipedia

Fransk militär blev furste över Pontecorvo
Jean-Baptiste Bernadotte var en framstående fransk marskalk som tjänade lojalt under Napoleon Bonaparte. Han hade tjänat i många befattningar och bidragit till många viktiga segrar under Napoleonkrigen.
År 1806 utsåg Napoleon Bernadotte till furste av Pontecorvo. Titeln furste av Pontecorvo var en av de många titlarna som Napoleon skapade i sin strävan att återskapa det europeiska feodala systemet med en ny aristokrati, bestående av sina mest framstående och lojala tjänare.
Att utses till furste var ett tecken på Napoleons förtroende för och uppskattning av Bernadotte. Även om titeln gav lite verkligt politiskt eller ekonomiskt makt, var det en prestigefull ära och ett erkännande av Bernadottes militära prestationer.

Kopplingen till Pontecorvo är tydlig i kungens vapen t.v. där bron i Pontecorvo avbildas. Även i det svenska riksvapnet t.h. finns bron med jämte vasaättens kärve.

Pontecorvos bro i svenska riksvapnet
Bernadottes ätt, huset Bernadotte, sitter fortfarande på den svenska tronen idag. Kopplingen till Pontecorvo är tydlig i kungens vapen där bron i Pontecorvo avbildas. Även i det svenska riksvapnet finns bron med jämte vasaättens kärve.
Bernadottes personliga vapen som kung inkluderade symboler från hans tidigare militära och adliga titlar, inklusive en örn från hans tid som Marskalk av Frankrike och ett stjärnformat emblem samt avbildning av en bro från hans tid som furste av Pontecorvo.

Bernadottes ätt, huset Bernadotte, sitter fortfarande på den svenska tronen idag. Kung Carl XVI Gustaf av Sverige är sonsons sonsons son till Karl XIV Johan – fursten av Pontecorvo.
Foto: Thron Ullberg Kungahuset.se

Strategiskt val av kung stärkte Sveriges försvar
Bernadottes val till Sveriges kronprins 1810 var ett resultat av en unik kombination av politiska omständigheter. Sverige var i behov av en tronarvinge efter att Karl XIII:s adoptivson, Karl August, plötsligt hade dött. 
Bernadotte, som var välkänd för sina militära prestationer under Napoleonkrigen, valdes till kronprins, delvis på grund av att han förväntades kunna stärka Sveriges försvar.
Det var också viktigt att Bernadotte var villig att konvertera till luthersk kristendom, Sveriges statsreligion. Dessutom var han acceptabel för både Ryssland och Storbritannien, de två viktigaste makterna i regionen.
Kanske skulle Bernadotte ha blivit vald till kronprins av Sverige även om han inte hade varit furste av Pontecorvo men titeln hjälpte med all säkerhet till.

På detta sätt har Sverige och den lilla italienska staden Pontecorvo unika historiska band.


Mer läsning

Öpppet för investeringar!

Somaliland på Afrikas horn är ett av vår tids mirakler.

När människan går sönder…

Trots historiens högsta välstånd mår vi inte bra. Sverige är