Proffesorn på Höglandet om kärnkraft, julen och Villa Åsvik

Jan Blomgren är professor i kärnfysik. Tidigare i år flyttade han och hustrun Annika till anrika Villa Åsvik i Norra Sandsjö på småländska höglandet. Vi träffas för ett samtal som spänner från renovering av Villa Åsvik, till kärnfysik och mötet med världens ursprung. 

Jan är insatt som få i kärnteknik och menar att kärnkraften är framtiden för koldioxidfri, planerbar och ren energi. Kraftslagets dåliga rykte kommer av rädsla för atomvapen som man ofta kopplar tekniken till, man får bilder av svampmoln och fruktansvärd förstörelse. Den kraftproducerande tekniken är något helt annat enligt professor Blomgren. Han jämför hur många som dött i hela kärnkraftens historia, inklusive Tjernobylolyckan som är den enda gång som människor dött direkt i en kärnkraftsolycka. Det rör sig om 30 personer och cirka 200 som dog senare av direkta skador. Man räknar med att kanske ett par tusen personer totalt dog som en direkt eller indirekt följd av olyckan. Andra olyckor har skett men då utan skador på människor.

Kolkraftens offer
Jan jämför med kolkraften som varje år skördar drygt 10 000 dödsfall under själva produktionen och som släpper ut enorma mängder koldioxid. Man räknar med att 80 miljoner människor har dött i förtid som en följd av användningen av kolkraft vilket inte hade varit fallet om man använt kärnkraft istället. 
Det utbrända kärnbränslet är fortfarande ett problem men ny teknik gör att man kan arbeta upp det och använda det igen med följden av en betydligt kortare tid i slutförvar. 
– Men det är ett problem, menar Jan, som ändå ser de otroliga fördelarna jämfört med andra energislag.

Planerbar energi utan koldioxid
– Man river idag vindkraftverk i Tyskland för att komma åt kolen i marken under dem istället för att satsa på kärnkraft, förklarar Jan.
Han menar att sol och vind aldrig kan ersätta kärnkraft, möjligen vara ett tillskott men aldrig ersätta då vi i samhället måste prioritera planerbar elproduktion för att kunna möta klimatutmaningar och tillgodose samhällets behov av elektricitet.

Idag hotas hela elsystemet
– Det politiska hattande i Sverige och andra länder leder till att man inte vågar satsa nog mycket på kärnteknik. Denna obeslutsamhet är faktiskt ett hot mot hela elsystemet och elförsörjningen. Till exempel vindkraft är opålitligt och när det levererar så destabiliserar det hela elsystemet och gör att det inte går att föra över energi från till exempel norra till södra Sverige i den omfattning som krävs. Detta är orsaken till de olika elområdena med olika el-priser inte bristen på elledningar, förklara Jan.

Universums häpnads-väckande exakthet
Jans forskning om kärnteknik har många gånger vidrört frågan om universums enorma storlek och häpnadsväckande exakthet. Att allt finns till, expanderar och fungerar. Jan beskriver det han möter i sitt arbete och i forskarvärlden med vördnad. 
– Det är så mycket som vi inte förstår men samtidigt ser vi en förunderlig intelligens i allt detta, menar Jan. Att se den ofattbara exakthet och de lagar som styr universums uppbyggnad och kärnfysikens mysterium som krävs för att vårt universum över huvud taget ska fungera. 
Jan berättar om hur man i forskarvärlden har en mycket större ödmjukhet idag och om hur nya upptäckter tycks bekräfta den bild på universum som mer och mer framträder i vetenskapen. 

Annika och Jan Blomgren bor sedan knappt ett år i Villa Åsvik i Norra Sandsjö på höglandet. Jan är professor i kärnfysik och Annika är tapetserare med eget företag.

Konflikt mellan tro och vetenskap?
– Den upplevda konflikten mellan tro och vetande är idag mycket mindre. Vetenskapen är ju till sin natur strävan efter sanningen. Den är ju inte sanningen per definition men man närmar sig den ju mer man upptäcker. 1964 fastslog man att universum hade en skapelsepunkt då man upptäckte ekot från den gigantiska smällen då det fysiska universum blev till. Det är fascinerande att läsa om en ateist som Stephen Hawking som med enfas hävdar att universum har en skapelsepunkt då materia och sedan allt liv skapades ur intet. Det är väldigt likt det som Bibeln talar om, att denna skapelsepunkt skedde ur intet. 

Så det fanns ingen materia innan Big Bang? 
– Nej, det skedde helt från intet enligt vetenskapens senaste rön, berättar Jan.
Jan är idag övertygad kristen och menar att det inte står i motsats till vetenskap på något sätt. Hans resa till denna insikt har inte varit spikrak och enkel. Jan fick en tro med sig från sitt föräldrahem. Det var mycket en tro i tanken som ifrågasattes under tidiga tonåren. Tron landade i en personlig övertygelse i skarven mellan högstadiet och gymnasiet. Sedan studerade Jan vidare på universitet och doktorerade och bedrev forskning i både Sverige och USA.

Försökte att tvivla
– När jag närmade mig 30-årsålden så började jag ifrågasätta min tro igen. Jag trodde på Gud och när jag såg ordningen i universum så kunde jag inte tvivla på att det finns en skapare, en intelligens bakom allt. Men den där Jesus hade jag svårt för. Jag försökte att tvivla men misslyckades att tvivla på hur Jesus talade. Jag insåg mer och mer att hela berättelsen om hur Jesus föddes, hans undervisning och liv i världen är för bra för att någon skulle knåpat ihop det. Bibeln är den mest hyperlänkade bok som finns med länkar fram och tillbaka. Man häpnar som forskare och vetenskapsman när man läser till exempel Jesaja som skrevs 700 år innan Jesus föddes och ser alla exakta referenser till evangeliernas berättelser om Jesus. Bibeln är full av referenser fram och tillbaka mellan texter författade av fullständigt skilda personer i helt andra kontexter under en tidsrymd av tusen år. 

Varje människa är en unik skapelse
Detta bland annat tillsammans med faktum som att varje cell i människokroppen innehåller en helt unik DNA-sträng med en komplett ritning för just den personens egenskaper, utseende och personlighet. En kod som faktiskt utgör ett ord, ett långt ord som blir två meter långt om man skulle veckla ut det. Ett ord betyder kommunikation, kommunikation är beroende av intelligens. Var människa är ett ord, när man då läser i Bibeln att: ”I begynnelsen var ordet…” så får man nästan ståpäls och häpnar.

Utsikt från det nuvarande köksfönstret i Villa Åsvik över Sandsjön.

Antingen helt sant eller total bluff
Jag ställdes tillslut inför samma faktum som professor CS Lewis som skrev Narniaböckerna kom fram till: 
”Du måste göra ditt val. Antingen var denna man Guds son, eller är han en galen man eller kanske något ännu värre… Du kan kalla honom en dåre, du kan spotta på honom och döda honom som om han var en demon; eller kan du följa honom och kalla honom Herre och Gud. Men kom inte med något nedlåtande trams om att han var en fantastisk mänskolärare. Det alternativet finns inte hos Honom. Det var inte hans avsikt.”
Antingen är Jesus den han säger sig vara eller så är han en stor bluff. Man kan inte säga att han sa bra saker, eller var en stor lärare utan att acceptera hela hans budskap och uppdrag. Försöken att tvivla på Jesus landade i en grundmurad tro baserad på det som Jan såg i vetenskapen och det fantastiska som Bibeln och Jesus talar om.

Vad betyder julen för dig?
Julen handlar om en sak och det är att Gud visar att han älskar oss. Det mysterium att Gud i sin ofattbara kärlek klev ner i skiten i världen är ofattbart stort. Han stjärnornas skapare lät sig födas i ett stall i en dammig utkant av det romerska riket, så långt från mänsklig ära och härlighet man kan komma. Han identifierar sig med dig som människa till den grad så att inget du upplever är obekant för honom. Ingen ångest, inget svek eller andlig, själslig eller fysisk smärta är så svår att han inte förstår det. Han är Gud som tillslut dör för att bevisa sin oerhörda kärlek till varje individ. Han inte bara dör utan besegrar döden i uppståndelsen och banar en väg för varenda en av oss att komma till honom. Det är julens yttersta och totalt revolutionerande mening för mig. En verklighet man närmar sig genom tro. En förtröstan på att det finns en mening. Att universum har en skapare och att han uppenbarar sig som ett litet barn i ett skitigt stall.

Denna upplevelse är ju inte tillgänglig bara för mig utan för alla som läser detta och detta kan bli en verklighet för var och en genom en enkel bön, menar Jan avslutningsvis.

Villa Åsen är under renovering sedan Jan och hustrun Annika flyttade in tidigare i år. Man har byggt ett stort trädäck mot sjösidan och håller på att bygga om garaget till en tapetserarverkstad där Annika kommer att driva sitt företag. På den delen av huset kan man se hur fasaden kommer att bli med delvis liggande panel i sobert grönt med vita lister och engelskt röda dörrar och fönster. Hela huset kommer att byggas om för att bättre passa familjens behov och för att ta vara på den spektakulära utsikten över sjön.

Mer läsning

Nifab satsar stort på Höglandet!

Jonas Nilsson är tredje generationen bilmekaniker i Nifab, företaget som

Höglandet väljer! Rikard Salander toppkandidat för Miljöpartiet

Vem är Rikard Salander från Miljöpartiet? – Jag är en