Stoppa mjölkdöden!

Fem mjölkgårdar lägger ner varje vecka!
Vid krig eller en krissituation riskerar vi akut matbrist.

Över 100 mjölkbönder kom till riksdagen när jag och Kristdemokraterna arrangerade ”Mjölkens Dag” för femte gången. Det somck mig att ta initiativet till den återkommandesamlingen i riksdagen var mjölkföretagarnas vädjan om att politiken skulle bry sig mitt i den djupa kris som den svenska mjölkproduktionen befann sig i. Mycket har hänt under de senaste fem åren, både ett mjölkpris som har djupdykt och ett mjölkpris som har återhämtat sig något. Men mjölkpriset är inte stabilt och antalet mjölkgårdar i Sverige fortsätter minska drama- tiskt. Tyvärr slutar cirka fem mjölkbönder varjevecka och just nu nns det bara 3351 mjölk- företag kvar i landet. Det vägs in nästan 2800tusen ton mjölk men det konsumeras 3826tusen ton i Sverige. Vi skulle alltså behöva öka antalet mjölkkor och mjölkbönder istället för att minska.

Varför är det viktigt att vi äter livsmedel som är producerade i Sverige?
Här är några argument.

  • Det ger arbete på landsbygden. Varje mjölk- gård genererar fem arbetstillfällen.
  • Tack vare kossan hålls landskapet öppet. Antalet kossor har minskat så att på 10 år har 20 procent av alla hagar och beten vuxit igen med skog eller sly.
  • Sverige har den absolut bästa djuromsorgen i världen. Många länder använder för mycket antibiotika i djuruppfödningen, men inte Sverige. Våra bönder är bäst i EU på att minimera användningen av antibiotika i djuruppfödning. Detta är viktigt då resistenta bakterier ökar hela tiden och det börjar bli en farsot att antibiotika inte hjälper längre.
  • Vår självförsörjning måste öka, inte minska. Sveriges livsmedelsberedskap var år 1989 uppe i 80 procent, idag är det nere under 50 procent. Vid krig eller en krissituation riskerar vi akut matbrist. Efter bara två veckor kommer hyllorna stå tomma i matbutikerna. Vårt land skiljer sig därmed markant från Finland, där man sedan länge haft som politiskt mål att ha minst 80 procent självförsörjning av livsmedel.

Sverige har idag ett handelsunderskott pålivsmedel på över 50 miljarder kronor. Någotmåste vara fel, vi bor i ett fantastiskt land med perfekta förhållanden att producera livsmedel men ändå så slutar många bönder därför att det inte är lönsamt. Tänk om vi kunde ha som delmål att öka vår livsmedelsproduktion med tio procent av det vi idag importerar, exempel- vis kött och mejeriprodukter. Hela fem mil- jarder kronor skulle då gå till Sveriges bönder.

Vad kan man göra om vi tycker det är viktigt med svensk mat?
Vi som konsumenter kan vara noga med att köpa mat med svenskmärkning. Kommunen där du bor borde vara noga med att köpa svensk mat till våra barn och äldre. Det är en dubbelmoral när myndigheter som ansvarar för att utfärda regler och kontrollera att de efterföljs köper in mat som produceras på ett sätt som de själva inte skulle tillåta.

I debatten talas det ofta om att vi borde äta mindre kött för miljöns skull. Jag håller med om att vi borde äta mindre importerat kött, men vi borde äta mer svenskt kött. Jag vill avsluta med denna reflektion som jag läste nyligen : ”1911 fanns det i Sverige 2,7 miljoner nötkreatur, 1 miljon får och 2000 bilar och knappast någon som åkte utomlands. Idag sånns det 1,5 miljoner nötkreatur, 500 000 fåroch 4,4 miljoner bilar och 443 000 svenskar åker till Thailand. Ändå försöker svenska organisationer och ibland även myndigheterfå oss att tro att det är kons sar och raparsom är problemet”.

Magnus Oscarsson
Jordbruk och landsbygdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot (KD)

Mer läsning

Öpppet för investeringar!

Somaliland på Afrikas horn är ett av vår tids mirakler.

Vision Höglandet möter Babben Larsson

Som barn fick Babben Larsson ingen sund anknytning varken till