Brottsofferjouren – en fyr i mörkret

Att bli utsatt för ett brott är en kränkning som är svår att hantera. Hur ska man agera? Hur anmäler man? Vad finns det för ersättningar och försäkringar? Det är några av alla frågor som man ställs inför som brottsoffer förutom den rent känslomässiga påfrestningen av att få sin integritet kränkt på det sätt som skett. Här finns det ett visst stöd från samhället för vissa typer av brott men långt ifrån alltid.

Denna brist upptäckte några eldsjälar på 80-talet och grundande det som idag heter Brottsofferjouren. En ideell förening som erbjuder omedelbart och kostnadsfritt stöd för den brottsutsatte och även för den som är anhörig till både offer och förövare. Den som har behov av samtal kan ringa 116 006 och därifrån få kontakt med en stödperson. Hjälpen består av stöd i vart man ska vända sig för att få hjälp med olika saker som brottsutsatt. 

Brottsofferjouren på Höglandet
– Vi uppmuntrar alla som utsatts för ett brott att polisanmäla och kan vara ett stöd i den processen, säger Marie-Louise Löfdahl som är ordförande i Jönköpings län där Sävsjö-, Nässjö-, Vetlanda-, Eksjö- och Aneby kommuner finns med. Man behöver dock inte polisanmäla för att få stöd från Brottsofferjouren. Medarbetarna består av ideella krafter, ofta årsrika som vill ge stöd och hjälp till medmänniskor. Samtalen är alltid kostnadsfria och sker oftast på telefon men kan även bestå av fysiska möten.

Stöd under rättegång
– Vi har även stödpersoner på tingsrätterna och hovrätten i länet, berättar Marie-Lousie. Dessa personer finns alltid till hands för brottsoffer, vittnen och närstående för att vara ett stöd och rent praktiskt förklara hur det fungerar på tingsrätten och hovrätten då det är helt nya miljöer för de flesta som kommer dit.

Marie-Louise Löfdahl är ordförande i Jönköpings län där Sävsjö-, Nässjö-, Vetlanda-, Eksjö- och Aneby kommuner finns med.

70-tal volontärer
I Jönköpings län är det ett 70-tal volontärer engagerade i Brottsofferjouren. Dessa ger samtalsstöd och vissa är stödpersoner på tingsrätten och hovrätten. Då arbetar man på schema och har två till tre halvdagar i månaden som man finns på plats vid rättegångar. Varje vecka kontaktar ett tjugotal personer Brottsofferjouren i Jönköpings län. De flesta hänvisas av polisen som är skyldiga att upplysa brottsutsatta om hur man kan få stöd. Andra ringer själva in. Ett område som ökar är äldre som utsätts för bedrägerier och bedrägeriförsök. Här arbetar Brottsofferjouren både förebyggande genom information på olika samlingar och med brottsoffer som utsatts för bedrägeri. Alla nya tekniska lösningar gör det svårt att skydda sig utan rätt kunskap och stöd.

”Många brottsoffer upplever skam, rädsla, ilska och förvirring efter ett brott. De kan känna sig ensamma och ovetande om sina rättigheter eller hur de ska fortsätta. Brottsofferjouren erbjuder en säker plats där offer kan få information, stöd och vägledning.”

Kostnadsfri hjälp
– Det är fler och fler som tar den hjälp vi erbjuder men sett till det stora antal människor som utsätts för brott så är det inte många. De flesta vet inte om att de kan få hjälp. Många brottsoffer upplever skam, rädsla, ilska och förvirring efter ett brott. De kan känna sig ensamma och ovetande om sina rättigheter eller hur de ska fortsätta. Brottsofferjouren erbjuder en säker plats där offer kan få information, stöd och vägledning, säger Marie-Louise. 

Hopp i svåra stunder
Brottsofferjouren representerar hopp i svåra stunder och är en viktig del av vårt samhälle. Genom att stödja och uppmuntra deras arbete kan vi tillsammans skapa en värld där brottsoffer får den hjälp och det stöd de förtjänar.

Fakta om Brottsofferjouren

Vad är Brottsofferjouren?
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för att ge stöd till människor som drabbats av brott. De erbjuder hjälp oavsett om du har anmält brottet till polisen eller inte. Deras uppdrag är att ge brottsutsatta, anhöriga och vittnen stöd och information utifrån den enskildes behov.

Vad erbjuder Brottsofferjouren?
Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår. Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor. Stöd vid eventuell rättegång. Vägledning i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Vad händer när jag ringer 116 006?
När du ringer 116 006 får du tala med en stödperson på Brottsofferjouren Sverige som ger ”första hjälpen”, för att sedan förmedla dig till din lokala jour för vidare stöd. Inom organisationen finns möjlighet att få stöd på 25 olika språk.

Hur ser stödet ut rent praktiskt?
Rådgivning: Frivilliga rådgivare erbjuder emotionellt stöd, hjälp med att navigera i rättssystemet och information om brottsoffers rättigheter.

Stödsamtal: Ett stödsamtal kan hjälpa brottsoffret att bearbeta sina känslor, förstå sina rättigheter och fatta beslut om nästa steg.

Rättegångsstöd: Brottsofferjouren bemannar länets Tingsrätter och Hovrätt för att ge stöd till vittnen, brottsutsatta och anhöriga.

Hur kan man engagera sig?
Bli volontär: Genom att genomgå utbildning kan du bli en av de frivilliga som ger stöd till brottsoffer.

Donera: Ditt ekonomiska bidrag kan göra en stor skillnad i någons liv.

Sprid medvetenhet: Dela information om Brottsofferjourens arbete med ditt nätverk och på sociala medier.

www.boj.se

Mer läsning

I väntans tider 

I skrivandes stund säger min app att det är 19

Sandra och Mattias brinner för sin trakt

Det stora timmerhuset tornar upp sig på en liten höjd