Vision Höglandet rapporterar från Somaliland

Somaliländarna har överlevt försök till folkmord och utrotningskrig, på egen hand har man skapat en fungerande demokrati mitt i världens värsta område. Trots detta har man ännu inte erkänts som den rättmätiga demokratiska stat man är. När ska världen inse att man måste stödja de demokratiska krafterna?

Vi tar berättelsen från början…

Somaliland – ett unikt exempel på fred och demokrati

I en värld som präglas av allt större osäkerhet och ofrihet utgör Republiken Somaliland på Afrikas horn ett undantag. Landet har utvecklats till regionens enda fungerande demokrati med ständigt fördjupat arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Landet har en lång historia och en spännande kultur. Genom att kombinera en modern demokrati med uråldriga styrelseformer är landet idag ett lysande exempel på att fred och demokrati är möjligt i denna så av diktatur, terrorism och ofrihet präglade del av världen. Landet uppfyller alla kriterier för ett fullt erkännande som det självständiga land det är. Det är dags för omvärlden att ta ställning för fortsatt demokratisk utveckling på Afrikas horn och det somaliländska folkets rätt till sin plats bland världens nationer.

Somalilands gränser fastställdes 1880-talet

Många av Afrikas gränser fastställdes på konferensen i Berlin 1884-1885. Även Somalilands (Brittiska Somaliland) gränser fastställdes vid denna tid genom avtal mellan Storbritannien och Frankrike, Storbritannien och Etiopien och Storbritannien och Italien. Dessa gränser var de som erkännes av Storbritannien och många andra länder när Somaliland fick sin självständighet den 20 juni 1960. Det är inom dessa historiska gränser som Somaliland existerar som nation idag. Somalilands gränser är således klara och väl definierade. De gränser i Afrika som fastställdes under kolonialtiden är de gränser som respekteras idag enligt internationella organisationer som Afrikanska Unionen. Brittiska Somalilands gränser finns på en mängd kartor, avbildningar, frimärken och andra bilder från tiden som brittiskt protektorat.

Självständighet från Storbritannien den 20 juni 1960

Den 20 juni 1960 fick det brittiska protektoratet Somaliland sin självständighet från Storbritannien. Helt fredligt och utan några stridigheter eller provokationer. Landet erkändes genast av Storbritannien och ett antal andra länder. Somaliland var den 18 afrikanska nationen som fick självständighet och den första somaliska nationen bland de fem länder och områden som befolkas av somalier. De andra fyra är Italienska Somalia (dagens Somalia), Franska Somaliland (dagens Djibouti), Ogaden i Etiopien och norra Kenya. Det fanns vid denna tid starka krafter i Somaliland som önskade att britterna skulle stanna kvar under en period och hjälpa landet att bygga upp skolsystemet och sjukvård med mera. Andra krafter drogs med i drömmen om ett storsomalia som skulle samla alla somalisktalande från de fem länderna och områdena ovan under en flagga (ungefär som Hitler ville samla alla tysktalande i Europa). Den senare linjen drev igenom att man skulle ingå i en storsomalisk union med de övriga länderna/områdena. I väntan på de andra formade Brittiska Somaliland en union tillsammans med Italienska Somalia som några dagar efter Somaliland fick sin självständighet från Italien. Denna union ratificerades aldrig i de båda parlamenten på ett juridiskt bärande sätt, inte heller hölls någon folkomröstning om detta. Inga andra somaliska länder eller områden gick med i unionen utan valde att stå utanför och gör så än idag.

Union med Somalia

Somaliland ingick i en löst sammanhållen och juridiskt tveksam union med grannlandet Somalia. Somaliländarna diskriminerades kraftigt och så småningom utbröt ett inbördeskrig mellan de två länderna i unionen. Somalias diktator Siad Barre bombade till slut Somalilands städer till grus och hundratusentals somaliländare flydde. Siad Barre försökte begå folkmord på den största klanen i Somaliland och än idag hittar man många massgravar från denna tid med lämningar efter avrättade män, kvinnor och små barn. Inbördeskriget slutade i och med Somalias kollaps. Somaliland hade då tusentals soldater från Somalia som krigsfångar, man valde att behandla dessa väl trots deras delaktighet i folkmordsförsöket. Man skyddade fångarna tills de i säkerhet kunde återvända till Somalia. Än idag eftersträvar Somaliland goda relationer med sitt grannland Somalia. Somaliland har bland annat sänt bistånd till Somalia och även tagit emot patienter från Somalia för vård på somaliländska sjukhus.

Självständighet 18 maj 1991

Efter Somalias kollaps så samlade Somaliland alla klaner i landet, även dem som stridit på Siad Barres sida mot sina somaliländska bröder och höll försoningskonferenser. Man samtalade i månader och kom fram till att man förlät Somalia för övergreppen och valde att grunda ett demokratiskt land inom gränserna för det Brittiska Somaliland. Milisgrupperna avväpnades utan internationellt stöd och införlivades i det som blev den somaliländska armén. Den 18 maj 1991 utropade Somaliland sin självständighet efter årtionden av katastrofal union med Somalia. Den 18 maj är sedan dess landets nationaldag. Sedan dess har Somaliland utvecklats till en unik demokrati omgiven av diktaturer, terrorism och pirater. Mitt i detta har man byggt ett demokratiskt system av brittiskt snitt, man har på egen hand grundat 1237 grundskolor och över 30 universitet. Landet har anammat FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och utvecklat jämställdhet med både kvinnliga ministrar och kvinnliga borgmästare. Somaliland har till och med en kvinnlig polisstyrka. Landets presidentval har övervakats av internationella valobservatörer och prisats för sitt demokratiska genomförande. Trots det har inget land erkänt Somalilands rätt till självständighet.

Fred, demokrati och mänskliga rättigheter

Fortfarande är Somaliland inte erkänt som den självständiga nation den är. Landet är enligt den internationella organisationen Freedom House det mest demokratiska landet på hela Afrikas horn och Arabiska halvön. Trots detta erkänns man inte som en suverän nation. Somaliland bekämpar på egen hand terrorgrupper som al Shabab, IS, al Qaida och andra. Alla dessa organisationer är förbjudna i Somaliland. Man bekämpar även pirater och sätter pirater från grannlandet Somalia i fängelse. Landet tar emot flyktingar från Yemen och andra grannländer och skapar stabilitet i ett av världens mest instabila områden.

Av Mikael Torstensson, källa www.somalilandabroad.se och Wikipedia mm.

 

Somaliland är ett muslimskt land med en fungerande demokrati och omfattande respekt för mänskliga rättigheter.

Landet kan fungera som ett framtida mönsterland för att skapa fungerande demokratier i den av diktatur och terror präglade muslimvärlden.

 

Vad ska ett land göra för att erkännas?

Den 26 december 1933 fastslogs vad som skulle anses vara kriterierna för erkännadet av en stat vid en konferens i Montevideo.

Montevideokonventionen har fyra nödvändiga och tillräckliga kriterier för att en entitet ska kunna bli erkänd som en stat:

1. En permanent befolkning   2. Ett definierat territorium   3. En regering   4. Kapacitet att ingå relationer med andra stater
Det moderna Somaliland uppfyller alla de krav som Montevideokonventionen har som nödvändiga och tillräckliga kriterier för att en entitet ska kunna bli erkänd som en stat.

Trotts detta håller omvärlden tillbaka Somalilands rätt genom att nonchalera landets krav på erkännande som den självständiga stat det är.

Konventionen upptogs av Nationernas Förbund i League of Nations Treaty Series, vol. 165, sid. 20-43. 

Mer läsning

Carina Bergfeldt: ”Min bild av Gud har förändrats sedan jag var liten”

Fängelsepastorn Jim Brazzil ville till en början inte att Carina

Svalbard

Arktis har en märklig dragningskraft på oss nordbor. Något djupt