Det var kris i Sävsjö kommun…

När Stefan Gustafsson tillträdde som kommunalråd för 22 år sedan var det mitt i en mandatperiod, det tidigare kommunalrådet hade avgått, det var ekonomisk kris i både kommun och samhälle med flera tunga konkurser med osäkerhet och arbetslöshet som följd.

– Jag minns att skrivbordet i mitt blivande arbetsrum var totalt överbelamrat med papper då det stått tomt ett tag efter att min företrädare avgått. Varje papper representerade ett problem som pockade på uppmärksamheten, säger Stefan.
Stämningen i kommunen var minst sagt dålig med konflikter på alla håll och ett stort budgetunderskott, näringslivet var missnöjt med kommunens arbete och inom kommunens organisation sjöd missnöjet. Det fanns starka röster för att det första som Stefan borde göra var att sparka dåvarande kommundirektören.

Vikten av att arbeta tillsammans
Stefan förstod att om man skulle lyckas vända på situationen behövde man arbeta tillsammans och hans första tal som kommunalråd handlade om relationer. Om vikten att skapa goda relationer inåt, utåt och uppåt. Tillsammans-begreppet, som fortfarande präglar hela kommunens verksamhet, föddes mitt i denna tillsynes svårhanterbara situation.
Man började tala om värdegrundsfrågor.
– Jag samlade en grupp politiker och vi skrev en utvecklingsstrategi där vi lyfte fram vikten av goda relationer mellan företag och kommun, mellan politiska företrädare från olika partier, mellan kommun och föreningsliv och kyrkor med mera. Här föddes också begreppet “Barnvänliga Sävsjö” – ett barnperspektiv som kommit att prägla kommunen, berättar Stefan.

Att ändra eller inte ändra
– Det finns vissa saker man aldrig ska ändra och där är värdegrunden en sådan sak. Sedan finns det saker man alltid ska ändra som arbetssätt och organisation, säger Stefan.
Idag, 22 år senare, är läget både annorlunda och samtidigt detsamma.
Kommunen blomstrar och trots pandemi och kriser i omvärlden har man idag ett rejält ekonomiskt plusresultat. Kommunen satsar samtidigt på framtiden och genomför sina största enskilda investeringar någonsin med ny skola i Rörvik, stora satsningar på nya tomtområden och nystart för näringslivsbolaget SNAB som kommer att husera i det nyinköpta stadshotellet vid torget i Sävsjö för att nämna några bitar. Sådant man alltid ska ändra på, har man ändrat på och ändrar på hela tiden. Det handlar om organisation, planering och genomförande.
– Det som gör att framgång kommer är värderingarna och de står fast tydligare än någonsin. De avgör hur man agerar och relaterar till varandra och däri ligger en hemlighet till ett gott samhälle, menar Stefan. 

Sävsjöprofil kandiderar till kommunalråd
Stefan lämnar nu över kommunalrådskandidaturen i och med höstens val till den välkända sävsjöprofilen Therese Petersson. Hon är ingen nykomling i politiken utan har arbetat nära Stefan i många år. På det sättet har hon skaffat sig erfarenhet och kunskaper i det politiska hantverket. Stefan kommer inte att lämna politiken utan räknar med att sitta kvar i kommunfullmäktige och vara en del av det politiska livet i kommunen.
– Jag tror att kontinuitet är viktigt och att man inte bara lämnar för lämnandets skull. Det ger förhoppningsvis ett stöd till Therese om vi får fortsatt förtroende att leda kommunen även den kommande mandatoperioden, säger Stefan.
Therese som idag är företagare och aktiv i Sävsjös blomstrande förenings- och kyrkoliv har ett brett förtroende i samhället. Om Therese blir kommunalråd blir hon den första kvinnan på posten någonsin i Sävsjö kommun. 

Vill det bästa för Sävsjö
– Jag älskar min bygd, säger Therese. Vi i partiet uttrycker det med att vi “har hjärta för Sävsjö kommun”.
Det är mycket som är bra och jag vill speciellt lyfta alla som gjort fantastiska insatser under den svåra pandemitid som vi förhoppningsvis nu har bakom oss. Allt från vårdpersonal, medarbetare inom omsorgen och skolan till räddningstjänsten och alla som fått vår kommun att fungera. Här har även civilsamhället en helt avgörande plats, föreningar av alla de slag som ger en meningsfull fritid till tusentals och kyrkorna med sitt djupa engagemang för människor i alla livets skeden. Vi är också så tacksamma för alla företag som ser till att det finns sysselsättning och som faktiskt är den ekonomiska grunden för hela vårt samhälle, säger Therese.

När jag ber henne berätta om hennes tankar för framtiden så nämner hon tre begrepp som börjar på bokstaven F.

Det första är Familjer
Här menar Therese att grunden för hela samhället finns. Trygga familjer där barnen upplever sig sedda och uppmuntrade är ovärderligt.
– Jag vill vara med och skapa bästa möjliga förutsättningar för att få ihop livspusslet. Alltifrån valfrihet inom barnomsorgen till föreningsliv, boenden, bredband, kommunikationer med mera, allt för att hjälpa till att få vardagen att fungera. Vi vill även ännu mer lyfta fram fritidsgårdarna och våra fantastiska fältassistenters livsviktiga arbete som är ett stöd för många och blir något av en extra familj vilket vi alla kan behöva ibland. På regional nivå arbetar vi bland annat för att avskaffa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, för att nämna något. Det är helt oacceptabelt att ett barn som mår dåligt ska behöva vänta på att få hjälp.

Det andra är Föreningar och Församlingar
– Ett fungerande föreningsliv ger mening och gemenskap till många människor. I Sävsjö kommun satsar vi från kommunen på anläggningar som möjliggör en aktiv fritid. För vår storlek ligger vi i absoluta Sverigetopp. Med en befolkning på drygt 11 000 i kommunen och 6 000 i centralorten så har vi både ishall, familjebad, fem – sex fotbollsanläggningar, en inomhushall för fotboll och en konstgräsplan med möjlighet att träna stora delar av året. En av anläggningarna är även en friidrottsarena med möjlighet att utöva friidrott på toppnivå.
I kommunen finns fem fullstora idrottshallar och flera gymnastiksalar, ett Sverigeunikt skyttecenter med inomhusbanor och skytteanläggning för utomhusskytte, en förstklassig klätteranläggning och en skidbacke med lift. Det finns även en motorcrossanläggning, elljusspår, vandringsleder, bowlinghall, boulebanor, tennisbanor, gym och många racketbollbanor. Alla dessa anläggningar har skapats i olika konstellationer och är ett hem för tusentals föreningsmänniskor som deltar på olika sätt och som lägger ner ett ovärderligt arbete på ideell basis.

För många spelar även kyrkornas verksamhet en helt avgörande roll. Här erbjuds gemenskap och tillhörighet. Mängder av människor ger av sin tid och ekonomi var vecka för att driva en bred verksamhet.
Det finns även en rad andra aktörer som nykterhetsrörelser, brukshundsklubb, jaktlag, fiskevårdsföreningar, hembygdsföreningar, kulturhus, biograf, byalag och massor av andra aktörer som skapar tillhörighet och engagemang. Man kan undra hur detta är möjligt på en så liten plats som Sävsjö kommun? Det är det tydligen på grund av invånarnas otroliga insatser. Här vill kommunen givetvis underlätta på de sätt man kan.

Det tredje är Företagen
– Vad skulle vi göra utan alla duktiga företagare som ju faktiskt är den ekonomiska grunden för precis allt i samhället. Alla skatter som kommer in för att finansiera kommun, regioner och staten kommer på ena eller andra sättet från företagen. Här behöver vi folkvalda och tjänstepersoner på alla nivåer i samhället vara ödmjuka och lyhörda. Hur skapar vi förutsättningar utan att onödigt styra och begränsa? Vad ska man överhuvudtaget lägga sig i människors- och företags liv och vad sköts bäst ändå? Här gör vi bland annat en stor satsning med utgångspunkt i det före detta stadshotellet i Sävsjö dit förnyade SNAB kommer att flytta och ett helt nytt företagarecenter starta, säger Therese.

Vilken är den största utmaningen under nästa mandatperiod?
– Den största utmaningen och samtidigt möjligheten vi står för är att få in den stora gruppen nysvenskar i samhällsgemenskapen och i egen försörjning. Vi måste skapa enkla jobb inom det offentliga. Vi vill stödja företag på bästa sätt, initiativ som det på till exempel Smålandsvillan där man ordnar egen svenskundervisning i förtagets hägn för att snabbare hjälpa nysvenskar att fungera i företaget.
Ett samhälle fungerar inte om stora grupper står utanför arbetsmarknaden. Det blir ovärdigt i längden att arbetsförda lever på bidrag både för de som har arbete och de som inte har. Detta drar isär hela samhället och skapar utanförskap. Dessa människor är en möjlighet om vi hjälps åt tillsammans att skapa försörjning.

Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun.
– Vi vill vara Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun. I detta rymms familje- och barnperspektivet.
Innovativa lösningar inom miljöområdet där vi aktivt satsar på närproducerad ekologisk mat vilket också skapar arbete samt fortsätter satsa på biogas och andra gröna lösningar. I inkludering är det helt avgörande att även nysvenskar blir en del av samhället på riktigt, här finns stora utmaningar på många nivåer, menar Therese.

Vara rädda om varandra
Nyckelordet för framtiden är även i fortsättningen TILLSAMMANS på alla områden och för alla grupper. Att vi fortsätter utveckla vår kommun och att vi är rädda om varandra. För samhället, det är alla vi TILSAMMANS, säger KD:s kommunalrådskandidat Therese Peterson avslutningsvis.

Text och bild: Mikael Torstensson
Vision Höglandet, sommar 2022

Mer läsning

Jan Olof Gustafsson från Hok ”Jag skulle ta mitt liv”

Med spridd högriskcancer och en dyster prognos såg Jan Olof

Sardinien

Sardinien är en märklig plats. Ön är medelhavets näst största